Mobil+sağlık+hizmeti

MOBİL SAĞLIK

Mobil Sağlık, işyerinin sınırları içerisinde, çalışanların periyodik olarak tahlil ve sağlık taramalarının uzman hekim kontrolünde yapılmasını sağlar. Bu tahlil ve sağlık taramaları İşyeri Hekimi'ne teslim edilerek sağlık raporları hazırlanır. Sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması karşılaşılabilecek bir soruna karşı hazırlıklı olmayı ve kolay çözümü sağlar..


Mobil Sağlık Taraması Hizmetleri

 • Akciğer Grafisi
 • Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 • Odiometri Testi (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)

 • Laboratuvar Testleri

 • Tam kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kan Grubu
 • Kan Şekeri
 • Check - Up
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Sarılık Testleri
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda / Kanda Kurşun
 • İdrarda / Kanda Alüminyum
 • İdrarda / Kanda Toluen, Fenoli VanilMandalik Asit, Hippurik Asit
 • Psikometrik Testler
 • Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)